Carlos Roulet

CARLOS ROULET

(ARG/pl)

Chcę napisać o Carlosie swoje wspomnienia sprzed 9 lat gdy przyjechał na pierwszy (ever!) zorganizowany festiwal w Bielsku-Białej w klubie "Blu". Wystąpił wspólnie z Trio Grzegorza Frankowskiego. Wtedy zaczarował swoim pięknym głosem i sceniczną postacią (wystepował na deskach teatru w Buenos Aires) wszystkich obecnych na sali.

Ma nadzwyczajny talent skupiania uwagi i niezwykłej interpretacji spiewanych utworów. Barwa jego głosu i talent aktorski pozwala zatopić się w muzyce a Jego występy są pełne ciepła i energii.

Czekam na jego wspaniały występ w sobotę 31.07 w Amfiteatrze w Ustroniu wraz z zespołem Cuarteto Re!Tango.

Oto link do tego właśnie występu (20.07.2012)

Anna Pietruszewska

---------------------

I want to write about Carlos my memories from 9 years ago, when he came to Bielsko-Biała for the first (ever!) organized by me festival in the club "Blu". He performed together with the Trio of Grzegorz Frankowski. It was then that he enchanted everyone present in the room with his beautiful voice and stage character (he performed in the theater in Buenos Aires).

He has an extraordinary talent for focusing attention and interpreting the songs sung in an extraordinary way. The timbre of his voice and acting talent allow him to immerse himself in music and his performances are full of warmth and energy.

I am looking forward to his great performance on Saturday, 31.07 at the Amphitheater in Ustroń with the band Cuarteto Re! Tango.

Here is a link to this performance (20.07/2012)

Anna Pietruszewska